Welkom!

Geschiedenis

Aphonia is jaren geleden opgericht door studenten van de logopedie. Het eerste jaar waren er nog geen linten voor zowel de leden van het praesidium, dat enkel uit studenten uit het eerste jaar bestond, als voor de schachten. Het jaar daarna werden er wel linten ingevoerd. Vanaf het schooljaar 1997-1998 werd Aphonia voor het eerst officieel erkend als studentenclub van de Hogeschool Gent.

In ditzelfde schooljaar bestond ook de studentenclub KINTHER nog in Vesalius. Maar doordat er geen kin? meer kan gevolgd worden in Vesalius is deze studentenclub verleden tijd. Dit maakt nu dat Aphonia nog de enige erkende studentenclub van Hogeschool Gent Vesalius is.

Aphonia kan een rare naam lijken maar het heeft een betekenis. Zoals hierboven staat is de club opgericht door studenten van de logopedie daardoor komt de naam uit die vakgroep. Phonatie betekent stemgeving en a betekent niet. Dus als iemand aphoon is betekent dit dat hij geen stem meer heeft. Dit kan gebeuren bij mensen met een stemverlamming. Op die manier is de naam van onze studentenclub gelinkt aan het departement.

Aphonia is een studentenclub en daarbij komt dat er af en toe eens gedronken wordt. Maar Aphonia is ook zoveel meer. Je leert nieuwe mensen kennen tegen wie je anders nooit zou praten. Ook kan je altijd raad vragen aan de mensen in verband met je studies, uiteindelijk moeten wij ook studeren. Maar natuurlijk is het vooral om plezier en leute te maken en zoals iedereen weet, met een pintje in de hand kom je door heel het land. Kijk gewoon eens naar de activiteiten, kom eens af en dan zal je zien wat een leuke bende we zijn.

aphonia shield

Praesidium

Angelo Rollé

Angelo Rollé

Praeses

Norah Schuermans

Norah Schuermans

Vice-praeses

Kristof Van Schoor

Kristof Van Schoor

Cantor

Matti Roos

Matti Roos

Quastor

Lore Van Hoecke

Lore Van Hoecke

Schachtentemmer

Marie-Noëlle Vernemmen

Marie-Noëlle Vernemmen

Zedenmeester

Jade Taelman

Jade Taelman

Feestpraeses

Colleen Van Troys

Colleen Van Troys

Sportleider

Emilie De Cort

Emilie De Cort

P.R.

Clublied

Waar er logo, ergo, audio en dieetleer is.
In Vesalius vind je het allemaal.
Waar de patiënt centraal staat
En men over de les praat.
Alleen de examens zijn een kwaal.

Refrein: Aphonia boven, Waar men het praesidium kan loven
Waar de schachten belangrijk zijn
En de vaten omvangrijk zijn
Aphonia buiten,
Tot dat de vogeltjes fluiten
Aphonia mijn vriend
Die een pint verdiend
Oohooho

Waar een diploma veel zin heeft en
De club ook belang heeft
Waar plezier int midden staat
Waar er leute en lol is
En het pintje steeds vol is
Waar het hart voor de Sjakos slaat

Strofes per studierichting:

Dieetleer:
De boulime, d'anorexie de kilo's vallen af
Weg met de calorie
De genitica en de fysica,
De tabel van Mendeljev!

Laboranten:
Het pippetteren, het rapporteren
Ja de bacillen zijn van ons, ja van ons
De cytologie, de virologie,
De spectofotometrie!

Verpleegkunde:
Het observeren, het rapporteren
Het verzorgen is voor ons, ja voor ons
De anatomie, de fysiologie,
De deontologie!

Ergotherapie:
De motoriek, grof en fijn
De psychomotoriek, ja ook de CVA
De coördinatie, oog en hand
De creativiteit!

Logopedie en audiologie:
Het stotteren, de afasie,
De psychomotoriek, ja ook de linguïstiek
De dysarthrie, de dyslexie,
De audiometrie!

Niet Vesalius:
Op Vesalius, daar zitten wij niet,
Wij horen daar niet thuis, nee niet thuis
Dus wij komen naar hier, voor ons plezier
En de rest maakt ons niet uit!

Extra info