Schild

De officiële kleuren van Studentenclub Aphonia zijn rood en geel.

Aphonia kan een rare naam lijken, maar er schuilt een hele betekenis achter. Zoals bij de geschiedenis te lezen staat is de club opgericht door studenten logopedie daardoor komt de naam uit die vakgroep. Phonatie betekent stemgeving en a betekent niet. Dit wil zeggen dat iemand die aphoon is, geen stem meer heeft. Dit kan gebeuren bij mensen met een stemverlamming. Op die manier is de naam van onze studentenclub gelinkt aan het departement. Verder zie je ook een stemvork op het schild wat opnieuw naar logopedie verwijst. Ten slotte staat er nog een slangetje op, dit verwijst naar de paramedische beroepen die onze studentenclub omvat.


Clublied

Waar er logo, ergo, audio en dieetleer is.
In Vesalius vind je het allemaal.
Waar de patiënt centraal staat
En men over de les praat.
Alleen de examens zijn een kwaal.

Refrein:
Aphonia boven,
Waar men het praesidium kan loven
Waar de schachten belangrijk zijn
En de vaten omvangrijk zijn
Aphonia buiten,
Tot dat de vogeltjes fluiten
Aphonia mijn vriend
Die een pint verdient
Oohooho

Waar een diploma veel zin heeft en
De club ook belang heeft
Waar plezier int midden staat
Waar er leute en lol is
En het pintje steeds vol is
Waar het hart voor de Sjakos slaat

Strofes per studierichting:

Dieetleer:
De boulime, d’anorexie de kilo’s vallen af
Weg met de calorie
De genitica en de fysica,
De tabel van Mendeljev!

Laboranten:
Het pippetteren, het rapporteren
Ja de bacillen zijn van ons, ja van ons
De cytologie, de virologie,
De spectofotometrie!

Verpleegkunde:
Het observeren, het rapporteren
Het verzorgen is voor ons, ja voor ons
De anatomie, de fysiologie,
De deontologie!

Ergotherapie:
De motoriek, grof en fijn
De psychomotoriek, ja ook de CVA
De coördinatie, oog en hand
De creativiteit!

Logopedie en audiologie:
Het stotteren, de afasie,
De psychomotoriek, ja ook de linguïstiek
De dysarthrie, de dyslexie,
De audiometrie!

Niet Vesalius:
Op Vesalius, daar zitten wij niet,
Wij horen daar niet thuis, nee niet thuis
Dus wij komen naar hier, voor ons plezier
En de rest maakt ons niet uit!